Godišnja inflacija u EU u junu nepromijenjena na 2 posto

Godišnja inflacija u EU u junu nepromijenjena na 2 posto

Potrošačke cijene na nivou Europske unije u ovogodišnjem junu na godišnjem nivou su rasle istim tempom kao i u prethodnom mjesecu, dok je u eurozoni inflacija blago ubrzala, pokazao je izvještaj Eurostata.

Na nivou 28-članog EU-a rast potrošačkih cijena, mjeren harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), u junu je iznosio dva posto, kao i u mjesecu ranije, pokazao je izvještaj europskog ureda za statistiku, objavljen u srijedu.

U poređenju sa majem inflacija je na godišnjem nivou ubrzala u 22 zemlje članice EU-a, uključujući Hrvatsku. U Irskoj i Francuskoj cijene su rasle istim tempom na godišnjem nivou kao i u prethodnom mjesecu, dok je u Njemačkoj, Litvi i Holandiji njihov rast usporio.

Nedostupni Eurostatu bili su samo podaci za Veliku Britaniju, pokazao je izvještaj.

Daleko najvišu stopu godišnje inflacije u junu imala je Rumunija, od 4,7 posto. Slijede Estonija i Mađarska, s 3,9 posto, odnosno 3,2 posto višim cijenama u odnosu na godinu ranije.

U Hrvatskoj je u ovogodišnjem junu rast potrošačkih cijena mjeren HICP-om na godišnjem nivou ubrzao na 2,2 posto, s 1,8 posto u prethodnom mjesecu.

Najslabiji rast potrošačkih cijena zabilježen je u Irskoj, od 0,7 posto, te u Grčkoj i Danskoj od jedan, odnosno 1,1 posto.

U eurozoni je rast cijena u junu blago ubrzao na godišnjem nivou, na dva posto, čime je Eurostat potvrdio prvu procjenu objavljenu krajem juna. U maju je godišnja inflacija iznosila 1,9 posto.

Time je godišnja stopa inflacije premašila nivo koji ciljaju u Europskoj centralnoj banci (ECB), od “nešto ispod dva posto”.

Najveću podršku jačanju inflacije u zemljama koje koriste zajedničku europsku valutu pružio je rast cijena energenata, usluga i proizvoda u kategoriji hrane, alkoholnih pića i duhana. Zanemariv doprinos je zabilježen u kategoriji industrijskih proizvoda izuzev energije.

seebiz.eu

O autoru

Srodni članci