Ugovor o radu: opšti i posebni propisi sudska praksa

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar:

ZAŠTITA RADNIKA I POSLODAVACA

U SLUČAJU  OTKAZA UGOVORA O RADU:

OPŠTI I POSEBNI PROPISI

SUDSKA PRAKSA

 

Sarajevo, 15. 12. 2017.,  Hotel „Hollywood“, Ilidža 

Početak seminara u 9:30 h

PRIJAVNI OBRAZAC

Radno-pravna zaštita odvija se kroz dva oblika: interna i eksterna, odnosno kao postupak koji provodi poslodavac – donošenjem odgovarajućih pojedinačnih pravnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa, i kao postupak pred trećim nepristrasnim organima – sudom i alternativnim ogranima (ako su se strane sporazumjele). Pretpostavka sudskog postupka nije nužno vezana za prethodno podnošenje zahtjeva za zaštitu prava poslodavcu, već se sudska zaštita javlja kao nastavak ostvarivanja pravne zaštite iz radnog odnosa, ako ona nije ostvarena kod poslodavca.

Opće pravilo građanskog parničnog postupka, primjenom čijih pravila naši sudovi odlučuju o zakonitosti otkaza, nalaže da je teret dokazivanja na tužiocu. Oslonom na to pravilo, radnik u sudskom sporu u kojem tvrdi da je njegov otkaz nezakonit mora dokazati osnovanost svojih tvrdnji. To ima za posljedicu da se radnici kao tužioci suočavaju sa značajnim poteškoćama jer im, u pravilu, nedostaju saznanja o određenim odlučujućim činjenicama. Dosadašnja sudska praksa je pokazala da sudovi, u nemalom broju slučajeva, donose presude iz formalno-pravnih razloga, tj. kada su proceduralni razlozi otkaza ugovora o radu upitni.

Više informacija OVDJE.