REC seminar o PDV propisima, carinama i akcizama

Poseban seminarski blok će biti posvećen primjeni odredbi propisa o akcizama, s akcentom na novine koje su se desile u posljednjem periodu u okviru ove problematike.

PROGRAM SEMINARA:

Aktuelna pitanja i dileme iz PDV propisa

Poreska osnovica (manjak, prodaja ispod nabavne vrijednosti robe i dr.)
IPA projekti
Poreski punomoćnici
Povrat PDV-a stranim državljanima
Prefakturisanje
E-portal (kratki osvrt)

Carine:

Preferencijalno porijeklo robe

Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini (prednosti i mogućnosti koje pružaju)
Protokoli o definiciji pojma „proizvodi s porijeklom“ i načinima administrativne saradnje
Regionalna konvencija o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu
Carinska tarifa BiH i važnosti ispravnog tarifiranja robe
Uticaj vrijednosti odnosno utvrđivanja cijene fco fabrika na sticanje porijekla
Lista obrada ili prerada koje treba obaviti na materijalima bez porijekla
Uslovi za sticanje porijekla, primjena povlaštene/preferencijalne stope carine
Status ovlaštenog izvoznika
Ovlašteni izvoznici
Uslovi i način sticanja statusa
Carinsko ovlaštenje
Prednosti i olakšice
Akcize – zakonska regulativa
Pojam akcize i putarine
Predmet oporezivanja
Poreski obveznik i registracija
Osnovica akcize
Nastanak obaveze obračunavanja i plaćanja akcize
Prijava akcize i evidencije
Obilježavanje i uslovi prometovanja akciznih proizvoda
Oslobađanje od plaćanja akcize
Povrat akcize
Putarina
Naftni derivati sa posebnim osvrtom na tečni naftni gas
Biogoriva i biotečnosti
Duhanske prerađevine
Bezalkoholna pića
Alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija
Pivo, vino
Kafa
SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, pravnicima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

Milena Knežević, Uprava za indirektno oporezivanje

Anita Mujnović, Uprava za indirektno oporezivanje

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

125,00 KM po jednom učesniku;

115,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

105,00 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

– Troškove sudjelovanja u radu seminara

– Materijal za pisanje

– Seminarski materijal: prezentacije predavača

– Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA:

Zakon o porezu na dobit – 25 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 10 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 15 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Matična evidencija radnika – 20 KM

Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

U cijenu su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82