Priprema projektnog prijedloga za EU fondove

PRIPREMA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA EU FONDOVE

Neum, 31.05. – 01.06.2018. godine

HOTEL SUNCE

Seminar namijenjen:

Vladine institucije (ministarstva, općine, agencije)
Lokalne turističke organizacije
Nevladine organizacije
Obrazovne institucije (državne i privatne)
Javne firme
Institucije kulture
Svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa pripremom projektnog prijedloga

Ciljevi seminara:

Učesnici će biti upoznati sa osnovama rada na projektnom prijedlogu za EU fondove, PCM metodologiji, izradi Logičkog okvira i izradi budžeta.

Sadržaj seminara:

PCM metodologija
Faza identifikacije
Analiza zainteresiranih strana;
Analiza problema – stablo problema – vježba 1
Analiza ciljeva – vježba stabla ciljeva – vježba 2
Faza formulacije (Logički okvir)
Analiza rizika i pretpostavke
Objektivno provjerljivi indikatori
Indikativni plan i identifikacija projektne ideje
Osnovni principi razrade budžeta predloženog projekta
Način izrade budžeta projekta

Raspored seminara:

10:00 – 16:00 četvrtak 31.05.2018.

09:00 – 11:00 petak 01.06.2018.

Više pročitajte OVDJE.

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 621 268

Fax: +387 33 621 273

Mob: +387 61 307 131

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba