Marketing u turizmu

Početak kursa: 23.01.2018. | Trajanje: 2 sedmice (8 h)

Kurs je namijenjen svim hotelijerima, uposlenicima turističkih i putničkih agencija, odnosno svima koji su direktno ili indirektno uključeni u razvoj turizma.

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama marketinga kao poslovne koncepcije i svim ostalim elementima marketing mixa; osnovnim karakteristikama strategijskog menadžmenta i strategijskog planiranja; metodom anketiranja gostiju u cilju postizanja kvalitete usluge i zadovoljstva gostiju.

Očekivanja i ciljevi kursa:

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno formulišu marketing strategiju neophodnu za postizanje konkurentske prednosti na tržištu.