Katastar nepokretnosti sa novom ulogom javnih bilježnika

U subotu, 15. septembra, od 10 časova, pridružite se na besplatnim seminarima „Katastar nepokretnosti sa novom ulogom javnih bilježnika”, „Komunikacija sa novinarima i medijima – novinarsko pisanje, tehnike i metode” i „Uloga timskog rada u poslovima posredovanja nepokretnosti”.

Prezentacija sadrži osnovne pojmove o institutu javnog bilježništva u Srbiji, koji je uveden u pravni sistem 2014. godine, kada su javni bilježnici počeli da obavljaju svoju djelatnost. Jedna od njihovih glavnih uloga ogleda se u učestvovanju u prometu nepokretnosti kao organ koji je zadužen da promet nepokretnosti bude u saglasnosti sa zakonom i da se prodavcu i kupcu pruži maksimalna moguća pravna sigurnost. Donošenjem novog zakona o upisu u Katastar nepokretnosti i vodova u 2018. godini uloga javnih beležnika u prometu nepokretnosti je još više došla do izražaja, a sve zahvaljujući novim ovlaštenjima i ulogom koju su dobili uvođenjem e-šaltera. Tim novim zakonom cjelokupna komunikacija između javnih bilježnika i Katastra nepokretnosti se obavlja putem e-šaltera – posebnog digitalnog kanala koji je i jedini zvanični kanal komunikacije, tako da se kupoprodajne transakcije odmah nakon obavljanja registruju u Katastru nepokretnosti.

Seminar će biti održan u prostorijama kompanije LINK group (Cara Dušana 34, Zemun) 15. septembra, s početkom u 10h​. O mogućnostima praćenja putem Live streama informišite se OVDJE.

Za sva dodatna pitanja obratite se putem e-maila: office@razvoj-karijere.com.