Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Vlašić, 21. – 23.02.2018. godine

HOTEL BLANCA Resort & Spa

Seminar namijenjen:

Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima, sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Ciljevi seminara:

Upoznavanje sa pozitivnim, važećim zakonskim propisima koji regulišu kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Akti upravnog postupka u upravnom postupku i javnim nabavkama
Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
E- pisarnica: Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem sistema za upravljanje dokumentima DMS-a
Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, tajnim podacima i evidencijama
Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila

Sadržaj seminara:

Osnove kancelarijskog poslovanja (načela, evidencije, arhiviranje)
Evidentiranje i postupanje sa aktima upravnog postupka
Lista kategorija registraturne građe (pravilno sačinjavanje)
Upoznavanje učesnika sa osnovama DMS-a
Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka (prijema) do otpreme uništavanja ili arhiviranja
E-pisarnica: DMS u praksi
Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
Pravila pisane i elektronske komunikacije
Vrste i način zaštite tajni, evidentiranje
Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost

Raspored seminara:

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda 21.02.2018.

09:30 – 16:00 četvrtak 22.02.2018.

09:00 – 11:00 petak 23.02.2018.

LINK ZA ONLINE REGISTRACIJU