Introduction to Machine Learning with Python

U sklopu kursa ćemo na praktičnim primjerima implementirati osnovne ML algoritme: klasifikaciju, regresiju i clustering.

U ovom kursu ćete naučiti kako Python programeri koriste machine learning da predviđaju vjerovatnoće događaja ili klasificiraju određene podatke u skupine. Naučit ćete kako predstaviti problem da bi bio rješiv, kako pripremiti podatke i konačno, kako kombinirati određene algoritme radi kreiranja machine learning modela. Na kraju kursa, svaki polaznik će imati razumijevanje kako machine learning može pretvoriti podatke u korisne informacije.

Očekivanja i ciljevi:

– Razumijevanje osnovnih principa ML algoritama

– Kako pripremiti podatke za ML

– Python i ML

– Izbor modela i podešavanje hiperparametara

Materijali/oprema potrebna za kurs:

• Na kurs je potrebno ponijeti laptop

• Notes, olovka

• Osnove programiranja

• Osnove matematike/statistike

Trajanje kursa:

Kurs će se odvijati srijedom u terminu od 18:00 h do 21:00 h.

Cijena kursa je 249 KM, a za studente vrijedi studentska cijena od 149 KM.

Minimalan broj polaznika za kurs je 5.

Više informacija saznajte OVDJE.