Interquality seminar na temu “Psihologija vođenja”

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju organizuje novi seminar na temu Psihologija vođenja

VLAŠIĆ HOTEL BLANCA 20. – 22.12.2017.

Rukovođenje – šta je to od ključnog značaja za uspješno rukovođenje i kako ga poboljšati pitanja su koja su određeni vremenski period bila predmet različitih nenaučnih razmatranja. Rukovođenje novog doba; to je doba u kojem organizacije temeljene na intenziviranju znanja postaju sve bitniji faktori u društvenim procesima. Uloga modernog menadžera se često reflektuje kroz uobičajene probleme pronalaska i zadržavanja kompetentnih uposlenika te njihovog vođenja.

Organizacije čine prije svega ljudi, a posao menadžera je da rade s ljudima i uz njihovu pomoć ostvari zacrtane ciljeve. Vođenje je jedina izvorna aktivnost menadžera dok se ostale funkcije mogu delegirati i nekim drugim struĉnjacima, bilo da dolaze unutar ili van organizacije.

Dobro vodstvo počinje sa izgradnjom samopouzdanja i samopoštovanja. Također, iskazivanje poštovanja prema drugim ljudima u njima razvija njihovu lojalnost prema vama. Kroz sistematski i zajednički pristup u donošenju odluka, rukovodilac osigurava da se donose najbolje odluke i da se važne i hitne odluke donose na vrijeme.

Ciljevi seminara:

Prepoznavanje vlastitog prirodnog stila vodstva. Proširiti i koristiti znanja o raznim tipovima ličnosti, postizanje efikasnijih ishoda vođenja. Usavršti metode i tehnike korištenja moći i komunikacije koji mogu ojačati status lidera.
Unaprijediti znanja i prepoznati adekvatnost drugih stilova vodstva i njihova primjena. Učenje o povećanju motivaciju osoblja delegiranjem odgovornosti i ovlaštenja.

Predavači:

Prof.dr. Miroslav Gavrić Prof.dr. Elvis Vardo

Program seminara:

Psihološki aspekti rukovođenja;
Pristupi i stilovi rukovođenja ;
Karakteristike uspješnog menadžera;
Ishodi rukovođenja;
Delegiranje kao posebna vještina vođenja ;
Praktične Radionice.
Dnevni raspored rada

20.12.2017. Srijeda: od 12:00 – 18:00

21.12.2017. Četvrtak: od 10:00 – 16:00

15.12.2017. Petak: od 09:00 – 11:00

 

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja ukljuĉivanje u rad svakog sudionika seminara, izradu praktiĉnih vježbi i upitnika. Od metoda primjenjuje se rad u grupama, individualni rad, analiza sluĉajeva i predavanje.

Tel: + 387 33 762 545

Fax: + 387 33 762 546

Mob: + 387 61 491 413

e-mail: info@interquality.ba www.interquality.ba

Voditeljica seminara: Zineta Ćemerlić, prof.

Prijave poslati do 14.12.2017.

E-5467 Prijavnica