Digitalni potpisi

Seminar: Digitalni potpisi

SARAJEVO 16. juli, Hotel Hills

Kako povećati dokaznu snagu elektronskih dokumenata

Iskoristite 10 % popusta za prijave do 6. jula

Veliki broj organizacija podcjenjuje koliko često mogu biti pozvane da obezbijede pouzdane dokaze o tome što se dogodilo unutar i u vezi njihovih poslovnih informaciono-komunikacionih sistema. One također podcjenjuju i zahtjeve koje pravni sistem postavlja u smislu prihvatljivosti i pouzdanosti digitalnih dokaza. Premda detalji u vezi rješavanja ovih pitanja mogu izgledati suviše „tehnički”, njihovo nerješavanje može imati značajan utjecaj na poslovanje organizacije.

Implemenetacija i korištenje sistema za upravljanje elektronskim dokumentima organizacijama može donijeti značajne koristi. No, tradicionalni procesi potpisivanja dokumenata u ovakvim sistemima ne mogu biti korišteni. Tehnologija digitalnih potpisa može biti korištena u ovim sistemima kao zamjena za vlastoručne potpise. Ipak, kao i u slučaju mnogih drugih elektronskih sistema sama implementacija tehnološkog rješenja u organizaciji ne obezbjeđuje dovoljno valjanih dokaza ukoliko elektronski identiteti budu dovedeni u pitanje.

TEME SEMINARA

  • Uvod u problematiku upravljanja elektronskim zapisima;
  • Zakonski okvir upravljanja elektronskim dokumentima u BiH;
  • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima;
  • Osnove kriptografije na kojima se zasniva digitalno potpisivanje;
  • Pitanja praktične primjene zakona o elektronskim potpisima u BiH;

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?

Ovaj seminar je namijenjen onima koji koriste elektronske dokumente u poslovanju a kako bi razumjeli zahtjeve u vezi prihvatljivosti i pouzdanosti elektronskih dokumenta u skladu sa zakonskim odredbama u BiH i preporukama međunarodnih standarda. U cijenu seminara uključen je i pripručnik o digitalnim potpisima u elektronskoj verziji.

AGENDA SEMINARA 

09:30 – 09:45 Registracija učesnika
09:45 – 10:15 Uvod u problematiku upravljanja elektronskim zapisima
10:15 – 11:30 Zakonski okvir upravljanja elektronskim dokumentima u BiH
Kratka pauza (10 min)
11:40 – 12:30 Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima – preporuke međunarodnih standarda
12:30 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 14:45 Osnove kriptografije na kojima se zasniva digitalno potpisivanje
14:45 – 15:15 Pitanja praktične primjene zakona o elektronskim potpisima u BiH
15:15 – 16:00 Pitanja

CERTIFIKAT

Po završetku seminara učesnici dobijaju akreditovani CPE certifikat.

Iskoristite 10 % popusta za prijave do 6. jula

Požurite sa prijavom, trening je ograničen na 20 učesnika

VIŠE INFORMACIJA