Europska komisija danas usvaja paket o proširenju

Europska komisija danas usvaja paket o proširenju

Europska komisija će u utorak na sastanku u Strasbourgu usvojiti paket o proširenju.

Europska komisija je uvijek do sada paket o proširenju, koji uključuje strategiju o proširenju i izvještaj o napretku zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, objavljivala u novembru. Sada je to prebačeno na proljeće, a posljednji paket je usvojen prije godinu i po dana u novembru 2016. Ovaj put strategija o proširenju je objavljena dva mjeseca prije izvještaja o napretku, u februaru ove godine, ali samo za zemlje zapadnog Balkana, ne i za Tursku, s kojom EU ima otvorene pregovore, iako su oni u potpunom zastoju.

U izvještajima o napretku Komisija ocjenjuje aspirante na članstvo u pogledu poštovanja temeljnih europskih vrijednosti, poput vladavine prava, dobrosusjedskih odnosa, reformi u području pravne države, javne uprave, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te ekonomskih reformi.

Paketom proširenja obuhvaćeno je sedam država – Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija te Turska.

Najdalje u procesu su odmakle Crna Gora i Srbija, Makedonija i Albanija imaju status kandidata, ali čekaju na datum za početak pregovora, BiH čeka na mišljenje Komisije o njezinu zahtjevu za članstvo, dok je Kosovo na začelju i u najtežoj je situaciji jer pet zemalja članica ne priznaje njegovu neovisnost.

O autoru

Srodni članci