EU protiv anonimnosti vlasnika bitcoina

EU protiv anonimnosti vlasnika bitcoina

Kako bi se povećala transparentnost i odgovorilo na nove tehnologije kao što je brzi razvoj digitalnih valuta, EU izmjenjuje zakonodavstvo protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Iduće sedmice Europski parlament glasa o petoj izmjeni direktive protiv pranja novca i finansiranju terorizma. Nova direktiva treba spriječiti korištenje finansijskog sistema za finansiranje zločinačkih aktivnosti i pojačati transparentnost u svrhu sprečavanja utaje velike količine novca.

Nova pravila će osigurati transparentnost vezano za vlasništvo kompanija i fondova. Podaci o vlasništvu kompanije prije su bili dostupni samo onima koji mogu dokazati legitimni interes, npr. novinarima i nevladinim organizacijama. Sada podaci trebaju biti otvoreni svim građanima. Registri će, također, biti povezani kako bi se olakšala saradnja među državama članicama.

Nova direktiva će uvesti registre vlasnika uzajamnih fondova koji će biti dostupni na bazi legitimnog interesa te registre bankovnih računa i bankovnih sefova koji će biti dostupni javnim vlastima.

„Ako Europol traži zločinca u jednoj od država članica, imat će mogućnost uvida u kojim zemljama on ima račune”, objasnio je izvjestitelj o petoj izmjeni direktive protiv pranja novca i finansiranja terorizma latvijski zastupnik u Europskom parlamentu Krišjānis Kariņš.

„Cilj je da prljav novac ne ulazi u finansijski sistem. Banke trebaju znati tko stoji iza svakog bankovnog računa. Dva su problema s prljavim novcem; uništava ekonomiju i koristi se za finansiranje terorizma”, smatra Karinš.

„Jasno poručujemo da će onima koji ne žele otkriti prave vlasnike kompanija biti jako teško poslovati u Europi”, upozorila je druga izvjestiteljica nizozemska eurozastupnica Judith Sargentini.

„Izvora finansiranja terorizma je mnogo, ali uglavnom od nezakonitih aktivnosti, novcem s crnog tržišta, od trgovine nezakonitom robom i oružjem, trgovine ljudima. Novac uđe u europski bankovni sistem i tu se pere”, objasio je Kariņš.

seebiz.eu

O autoru

Srodni članci