EU Horizont 2020-Instrument za MSP

EU Horizont 2020-Instrument za MSP

Ovaj program obuke ima za cilj razvoj kompetencija i vještina u okviru programa Europske unije „Horizont 2020“ sa fokusom na SME instrument kako bi se osigurali snažni efekti i održivost realiziranih projekata.

Na obuci će biti predstavljene teme poput mogućnosti za finansiranje u periodu 2018-2020 u okviru Horizonta 2020 odnosno SME instrumenta, strategije za dobijanje finansijskih sredstava, primjeri iz prakse i sl.

Radionica je namjenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP), mikro preduzeća, organizacija za podršku biznisu, agencija za podršku inovativnosti, udruženja poduzetnika i sl.

 “EU Horizont 2020-Instrument za MSP” se održava u 12.03.2018. godine u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci