EU fondovi: „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekat u Bosni i Hercegovini?“

EU fondovi: „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekat u Bosni i Hercegovini?“

EURHO Consulting iz Osijeka Vas poziva 11. 10. 2017. (srijeda) na jednodnevni seminar u Sarajevu:
EU FONDOVI: „KAKO USPJEŠNO NAPISATI I PRIJAVITI EU PROJEKAT U BOSNI I HERCEGOVINI?“
Mjesto: Hotel Saraj, Nevjestina 5, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Vrijeme: srijeda,  11. 10. 2017. od 09:00 do 16:00

KOJI JE CILJ SEMINARA?
Europska unija objavljuje konkurse gdje pozivaju kandidate da predlože u određenom roku, prijedlog za projekat koji odgovara određenim ciljevima i ispunjava potrebne uslove.

Naučite kako pripremiti projekat, prijaviti ga na konkurs i realizirati sredstva EU fondova uz  seminar o EU fondovima.

Jednodnevna radionica će vas podučiti postupku izrade projekta, a obrađuje teorijski i praktični dio.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?
– Građanima
– Konsultantima koji će raditi na pripremi projekata
– Nevladinim organizacijama
– Malim i srednjim preduzećima
– Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
– Obrtnicima
– Tijelima javne uprave
– Školama i fakultetima

KOJE ĆE VJEŠTINE POLAZNICI STEĆI NA SEMINARU?
Nakon seminara polaznici/ce će steći osnovne vještine za pripremu i sprovedbu projekata finansiranih iz EU fondova.

KOJA  JE CIJENA SEMINARA I ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU?
Cijena seminara iznosi 290 KM (dvjesto devedeset konvertibilnih maraka) po osobi – 50% popusta za prijave do 04. 10. 2017. Na cijenu se ne obračunava PDV. Cijena uključuje seminar, sve materijale, individualno savjetovanje na seminaru, te 20% popusta na sve usluge kompanije Eurho Consulting u periodu od 12 mjeseci. Za polaznike seminara osigurani su materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručen certifikat kompanije Eurho Consulting.

KAKO SE PRIJAVITI?
Kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru, ispunite  prijavnicu i nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti navedeni iznos na račun IBAN  HR4723600001102368052, SWIFT CODE SWIFT code je: ZABAHR2X  uz opis plaćanja „Za seminar  uz poziv na broj predračuna“.

Dokaz o uplaćenoj kotizaciji  i prijavnicu pošaljite e-mailom na  info@eurhoconsulting.hr.

 

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci