Edukacija: Uvod u pravo i politički sistem EU

Edukacija: Uvod u pravo i politički sistem EU

POZIV ZA UČEŠĆE NA EDUKACIJI
Uvod u pravo i politički sistem EU

Prijave se vrše na slijedećoj adresi: https://goo.gl/forms/q7elkl9MUWodt4GJ2.

Pravni centar Paragraf i Demokratski omladinski pokret pozivaju na edukaciju koja će se održati 22. 03. 2018. godine u 15:30 sati u JU Međunarodnom Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo na adresi Kemala Kapetanovića br. 17.

Primarna tematika o koja će biti obrađena na edukaciji je:
– Politički sistem Europske unije i
– Pravo Europske unije.

Osnovni cilj jeste da se na ovaj način navedena oblast približi svim studentima i drugim zainteresiranim licima koja se prijave za učešće. Učesnici će imati priliku da se detaljnije upoznaju sa organima i institucijama Europske unije te njihovim funkcionisanjem u okviru cjelokupnog sistema, sa procesima donošenja zakonskih akata i ključnim presudama Europskog suda pravde.

Budući da se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi u procesu pregovoranja kako bi postala punopravni član Europske unije, učesnici će na ovoj edukaciji moći čuti nešto više o aktuelnim dešavanjima koja su vezana za našu državu, o fazi u kojoj se nalazi, procesu koji slijedi te konkretnijim posljedicama ulaska BiH u EU.

Edukacija će biti interaktivnog karaktera, stoga učesnici su slobodni da postavljaju pitanja i pokrenu diskusiju u bilo kojem momentu te da na taj način utječu na sam tok predavanja.
SVAKI UČESNIK STIČE DIPLOMU O UČEŠĆU NA BHS i ENGLESKOM JEZIKU.

Predavač je Ernad Deni Čomaga, pravnik i LL.M. Kandidat Univerziteta u Heidelbergu na temu Europsko pravo privrednih društava i uposlenik Njemačke razvojne agencije kao ugovorni manager za Javne nabavke.

Trošak participacije iznosi 25 KM i uključuje organizaciju edukacije, diplome, osvježenje i radne materijale. Trošak participacije na dan edukacije je 30 KM.

Minimalni broj prijava za održavanje edukacije je 25 učesnika.

Više informacija: https://www.facebook.com/events/594356034230297/.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci