EBRD pokrenuo okvir od 300 miliona eura za rješavanje NPL-ova u regiji

EBRD pokrenuo okvir od 300 miliona eura za rješavanje NPL-ova u regiji

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokreće okvir od 300 miliona eura kako bi podržala napore s ciljem rješavanja trajnog izazova visokih nivoa nekvalitetnih kredita (NPL) u mnogim zemljama u kojima posluje. 

To će omogućiti Banci da stekne manjinske uloge u NPL serviserima, ulaže u portfelje NPL-ova i omogući starijim dužničkim instrumentima koinvestitore za kupovinu NPL portfolija. EBRD će zajedno sa uspostavljenim partnerima ulagati u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi, Grčkoj, Kipru i Turskoj.

Nick Tesseyman, direktor za Finansijske institucije EBRD-a, rekao je: “Ovaj novi okvir je veliki korak, jer će nam omogućiti da se u mnogim našim zemljama bavimo kontinuiranim izazovima na sistematičan, koordiniran i primjeren način. Kombinacija finansijskih intervencija i angažovanja politike će nam omogućiti da se pozabavimo jednim od ključnih pitanja u postkriznim zadacima u bankarskom sektoru. Dolazi tačno pravom trenutku kako bi se doprinijelo povratku snažnog rasta u regionu”.

Prethodne intervencije Banke u rješavanju izazova nekvalitetnih kredita uključuju, između ostalog, ulaganja u Tursku, Grčku, Bugarsku i druge zemlje.

Pored toga, EBRD, također, podržava napore za rješavanje nekvalitetnih kredita kroz angažovanje politika vođenih NPL Inicijativom, kao dijelom platforme Bečke inicijative. Banka je osnivač Bečke inicijative, zajedničkog poduhvata međunarodnih finansijskih institucija za podršku finansijskoj stabilnosti u rastućoj Europi, koja je identifikovala loš dug kao jedno od ključnih problema kojim se zadržava rast u regionu.

Inače, Bečka inicijativa je u svom najnovijem NPL Monitoru upozorila da su, uprkos padu od 12 mjeseci do kraja 2016. godine, nivoi NPL u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi ostali uporno visoki za mnoge zemlje, koji su veći od 10% u šest od 17 zemalja regiona.

Iako je izvještaj ukazao na sveukupan pad regionalnog NPL koeficijenta i akcija zahvaljujući regulatornim reformama i prodaji portfelja, pozvao je donosioce odluka da riješe preostale regulatorne, pravne i poreske smetnje u mnogim zemljama.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci