Drvoprerađivači se ne mogu dogovoriti oko taksi

Drvoprerađivači se ne mogu dogovoriti oko taksi

Drvoprerađivači u BiH se ne mogu usaglasiti u vezi s mjerama za zaštitu domaće proizvodnje koje bi u budućnosti trebali da im donesu siguran izvor sirovine, čiji je izvoz najveći problem u poslovanju ovog sektora koji iz godine u godinu raste.

Iako je u oktobru prošle godine bilo u planu da se sa zajedničkim stavovima istupi pred Vijećem ministara BiH, na ovaj problem drugačije gledaju u dva entiteta i imaju različite prijedloge, te je neizvjesno da li će doći do jedinstvenog stava.

Plan je bio da se stavovi usaglase do aprila, do kada su na snazi entitetske odluke o zabrani prometa trupaca, koje su koliko-toliko štitile proizvođače i sprečavale trgovinu sirovinama.

Međutim, dok u RS-u zagovaraju ideju o zabrani izvoza trupaca, u Federaciji smatraju kako izvoz sirovine ne bi trebalo potpuno zabraniti, nego ga destimulisati taksama.

Povodom ovog pitanja jučer je u Banjoj Luci zasjedao Izvršni odbor Udruženja šumarstva i prerade drveta RS Privredne komore RS, koji je ocijenio kako bi se uvođenjem taksi legalizovao izvoz, a da problem s nedostatkom sirovine ne bi bio riješen.

“Mi smo zauzeli stav da bi bilo daleko bolje da na snazi ostane odluka o zabrani prometa, koju je donijela naša vlada, a da zajednički prijedlog prema organima BiH bude donošenje odluke o zabrani izvoza trupaca izvan BiH. Mislim da bi to dalo efekte i bolje snabdijevanje kapacitata, koje i ovdje i u Federaciji definitivno imamo”, kazao je Lazo Šinik, sekretar Udruženja.

Šemsa Alimanović, sekretar grupacije šumarstva i drvne industrije u Privrednoj komori Federacije BiH, nada se kako će do aprila dogovor, ipak, biti postignut uz uvjerenje da će njihov prijedlog proći.

Otkriva kako je za 22. februar zakazan zajednički sastanak u Banjoj Luci, na kojem će, pored privrednika i predstavnika udruženja, biti prisutni i predstavnici ministarstava. Nada se da će tada, ipak, biti postignut dogovor u interesu svih.

U Asocijaciji drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH smatraju da zabrana izvoza šumskih sortimenata iz BiH nije mjera koja bi dala efekat u dužem roku, a diskutabilno je, kažu, i da li bi se ta mjera uopće mogla donijeti.

Sa druge strane, kažu da mjere donesene u entitetima neće imati posebne efekte ako se nastavi s izvozom, jer je ključno smanjiti prekomjeran izvoz sirovine, a ne promet između entiteta.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH i Vlada RS su na zajedničkoj sjednici održanoj u Sarajevu u septembru prošle godine najavile podnošenje zajedničke inicijative Vijeću ministara BiH za donošenje odluke o zabrani izvoza i prometa trupaca iz Bosne i Hercegovine.

Da je tada u planu bilo da se ovaj problem zajednički rješava govori i to da je Vlada FBiH nakon sjednice donijela odluku o zabrani prometa na svojoj teritoriji, a koju je vremenski uskladila s već postojećom odlukom u RS-u.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci