Doktorske stipendije univerziteta Notre Dame u SAD-u

Doktorske stipendije univerziteta Notre Dame u SAD-u

Notre Dame univerzitet u Sjedinjenim Američkim Državama objavljuje poziv za NDIAS rezidentni program stipendiranja.

OBLAST: umjetnost, inženjering, humanističke nauke, prava, prirodne i društvene nauke.

OPIS: Univerzitet dodjeljuje stipendije u iznosu od 60.000 dolara na godišnjem nivou, odnosno 30.000 dolara po semestru.

USLOV

Da bi se prijavili za NDIAS Residental program stipendiranja, aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove: da imaju odlične rezultate u oblasti za koju se odluče, da su zainteresovani za projekte koji se tiču normativnih, integrativnih i krajnjih pitanja koja su vezana za katoličku intelektualnu tradiciju, projekti moraju biti jasni i koherentni u cjelini, aplikant mora imati sposobnost interakcije sa drugim učesnicima i biti spreman da učestvuje u kolegijalnim diskusijama gdje će prezentovati svoja istraživanja, spremnost da daju svoj doprinos zajednici naučnika i moraju imati dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Kako bi se prijavili, potrebno je da aplikanti popune online aplikacioni formular i dostave sljedeća dokumenta: radnu biografiju (koja ne smije sadržati više od četiri strane), apstrakt prijedloga istraživanja (najviše 400 riječi), prijedlog istraživanja (najviše šest strana), bibliografiju koju će koristiti za svoje istraživanje (najviše dvije strane), propratno pismo i tri pisma preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

 16. oktobra 2017. godine

VIŠE INFORMACIJADoktorske stipendije univerziteta Notre Dame u SAD-u.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci