Četvrti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicijskih projekata

Četvrti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicijskih projekata

Direkcija za europske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen Četvrti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu državnog resornog ministarstva je 5. oktobar 2018. godine.

Poziv je otvoren za aplikacije koje se odnose na sufinansiranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte iz oblasti transporta, energije, okoliša, i socijalnog sektora ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Za sektor transporta bit će prihvatljive isključivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) Bosne i Hercegovine za sektor transporta.

U sektoru energije (ukoliko bude ispunjen osnovni uslov koji se tiče usvajanja Strategije i Sektorske jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata) bit će prihvatljive one aplikacije u kojima je demonstriran regionalni utjecaj/učinak, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (engl. Smart Grids) u prenosu i distribuciji, te pametnih mjerača, koje ne moraju ispunjavati navedeni uslov

Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju

Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Razvojna banka Vijeća Europe, Njemačka razvojna banka), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultirana pri izradi grant aplikacije.

Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija u izradi aplikacije.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija: WBIF Ured u BiH
Kontakt: aleksandra.ploco@ificoord.eu

O autoru

Srodni članci