CBBiH na polugodištu sa 3,4 miliona KM gubitka

CBBiH na polugodištu sa 3,4 miliona KM gubitka

Centralna banka BiH je ostvarila neto gubitak u prvom polugodištvu ove godine od 3,4 miliona KM, pokazuje nerevidirani izvještaj Banke, izvještava Indikator.ba.

Ostvareni gubitak odražava primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), koji je Banka uvela od 1. januara 2018. godine.

U prvom polugodištu prošle godine Centralna banka je imala dobit od 5,7 miliona KM.

Pritisak na poslovanje Centralne banke Bosne i Hercegovine vrše, već duži vremenski period, izuzetno nepovoljni uslovi tržišta eurozone u vidu negativnih kamatnih stopa na depozite i vrijednosne papire u koje se plasiraju devizne rezerve. Dodatni izazov za CBBiH i njeno finansijsko poslovanje predstavljala je obavezna primjena Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) od 01. 01. 2018. godine koji u osnovi uvodi novitete u klasifikaciji i mjerenju finansijske imovine, kao i koncept obaveze izračuna rezervacija za očekivane kreditne gubitke za finansijsku imovinu. MSFI 9 nalaže kontinuirano priznavanje očekivanih kredilnih gubitaka po principu “pogleda unaprijed” i ažuriranje na svaki izvještajni datum, s ciljem prikaza promjena kreditnog rizika kojem je izložena finansijska imovina Centralne banke BiH, navodi se u napomenama uz finansijski izvještaj.

Kao posljedica turbulentnih kretanja u međunarodnom okruženju, dodaje se, ukupni finansijski rezultat Centralne banke BiH je postao izrazito volatilan kao rezultat kvantifikacije promjena u kreditnom riziku.

“Ostvareni finansijski rezultat ne predstavlja ni na koji način ugrožavanje monetarne stabilnosti Bosne i Hercegovine i u osnovi je posljedica primjene MSFI 9.”, zaključuje se u napomenama.

O autoru

Srodni članci