Aktuelno:
Budžet FBiH: svijetla budućnost ili samo očekivanja?

Budžet FBiH: svijetla budućnost ili samo očekivanja?

Vlada FBiH jučer je usvojila Dokument okvirnog proračuna (DOP) FBiH za period 2017 – 2019. godina koji predstavlja preliminarni Nacrt budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, kao i projekcije za naredne dvije godine što je u skladu sa Zakonom o budžetima FBIH.

Polazište za izradu budžeta su makroekonomske projekcije i pretpostavke za sljedeći srednjoročni period, kao i Reformska agenda Vlade Federacije BiH. Ovi indikatori su korišteni kao osnovno usmjerenje za buduće stukturne reforme koje je neophodno sprovesti u svrhu poticanja održivog, ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta.

Kreiranje budžeta zavisi od procjena razvoja privrednog i socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognoza za prihod i rashod jer budžet doprinosi razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade FBiH. DOP ima za cilj i postizanje prikladnije ciljane socijalne pomoć i stvaranje povoljnijeg i pravednijeg društvenog okruženja.

Zahvaljujući pozitivnim makroekonomskim dešavanjima koja su dovela do povoljnijeg vanjskog okruženja, prestanka pada investicija, te postepenog rasta zaposlenosti očekuje se da će ekonomski rast u ovoj godini biti nešto brži nego prethodne godine sa realnom stopom od 3,2 posto. U narednoj godini se očekuje dodatno ubrzanje na stopu od 3,5%.

Za period 2018 – 2019. godina očekuje se poboljšanje u okruženju koje bi trebalo dodatno ojačati rast investicija koje bi mogle dovesti do jačanja ekonomskog rasta na stopu od 3,8% u ovom periodu.

I BDP u Federaciji BiH bi trebao zabilježiti rast u ovoj godini od 3,9%, u narednoj od 4,9%, da bi u 2018. i 2019. rastao po stopi do 6,5%, odnosno 4,6%.

Ukoliko bude dosljedna i pravovremena sprovedba Reformske agende, to bi trebalo omogućiti poboljšanje poslovanja bh. kompanija što bi rezultiralo povećanjem investicija i obima proizvodnje u okviru prerađivačke industrije. Veliki doprinos rastu BDP-a trebao bi pružiti energetski sektor koji čini jednu trećinu ukupne industrijske proizvodnje u BiH. Ukoliko bude nastavljen pozitivan trend u eksternom okruženju uz sve utjecajniji značaj internih dinamika kroz strukturalne reforme koje bi trebale biti u funkciji jačanja ukupne industrijske proizvodnje, može se očekivati solidan rast industrijske proizvodnje od oko četiri posto.

Za energetski sektor, koji je u prethodnom periodu bio jedan od nositelja industrijske proizvodnje, očekuje se da će nastaviti pozitivan trend i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju. Ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje za više od pet posto za svaku godinu.

U naredne tri godine se očekuje da će Federacija BiH zabilježiti kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2016. godini za 7,6%, te rast za 8,0 posto u 2018. godini, kao i rast uvoza u 2016. godini za 4,6%, u 2017. godini za 4,5%, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 5,2%.

Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade FBiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 1,1% u 2016. godini, 2,2 posto u 2017. godini i od 2,5 posto do 2,8 posto u 2018, odnosno 2019. godini. U 2015. godini broj nezaposlenih je smanjen za 0,3%, te se očekuje daljnje smanjenje nezaposlenosti u naredne tri godine od 0,5% do 1,2%.

Projekcije za period 2017 – 2019. godina su sjajne, naravno, uz adekvatnu sprovedbu strukturnih reformi koje bi omogućile poboljšanje poslovanja bh. kompanija što bi rezultiralo povećanjem investicija i obima proizvodnje u okviru industrije. Očekivanja su jedno, realnost je drugo, ostaje da se vidi da li će se pobrojana očekivanja i ostvariti?

O autoru

Novinar portala

Srodni članci