Brisel gura novi bankarski paket za smanjenje rizika

Brisel gura novi bankarski paket za smanjenje rizika

Stabilniji i otporniji (na šokove) finansijski sistem će donijeti koristi za građane i preduzeća, saopštila je Europska komisija u srijedu, u sklopu predstavljanja planova za ubrzanje dovršetka EU bankarske unije. 

U saopštenju koje je objavila izvršna vlast EU utvrđeno je kako je riječ o “ambicioznom, ali realnom” putu kako bi se osigurao sporazum o svim nedovršenim elementima bankarske unije, zasnovanin na postojećim obavezama Vijeća EU.

Komisija poziva Europski parlament i države članice da ubrzaju napredak u mjerama za smanjenje rizika i poboljšanje upravljanja rizicima u bankama. Iako nivoi loših kredita (NPL) bilježe pad, Komisija predlaže nove mjere za smanjenje nenaplativih kredita i pomoći bankama da diverzifikuju svoje ulaganje u državne obveznice.

Na strani podjele rizika, Komisija predlaže neke sugestije kako bi se olakšao napredak u Europskom parlamentu i Vijeću o koracima prema Europskoj shemi osiguranja depozita (EDIS), garantujući depozite građana u bankarskoj uniji na centralnom nivou, vitalni nedostatak elementa bankarske unije.

U saopštenju su, također, navedeni brzi koraci ka posljednjem utočištu zajedničkog fiskalnog backstopa, koji su države članice već obećale 2013. godine, osiguravajući otpornost sistema i osiguranje da Fond za jedinstveno spašavanje (SRF) ima dovoljno resursa čak i u slučaju nekoliko istovremenih spašavanja glavnih banaka.

“Želimo bankarski sektor koji apsorbuje krize i dijeli rizike putem privatnih kanala, čime se osigurava da poreski obveznici nisu prvi u prilici da plate”, rekao je Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije za finansijske usluge: “Danas predstavljamo pragmatične ideje za kretanje naprijed sa podjelom rizika i smanjenjem istovremenog rizika. Nadamo se da će to biti korisna hrana za zakonodavce EU da postignu konsenzus o preostalim mjerama do 2018. godine”, izvještava Indikator.ba.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci