Bosna i Hercegovina na začelju Europe po standardu kupovne moći

Bosna i Hercegovina na začelju Europe po standardu kupovne moći

Preliminarni rezultati Eurostata pokazuju da BDP po stanovniku za Bosnu i Hercegovinu, izražen u standardu kupovne moći, za 2017. iznosi 32% prosjeka EU, dok je stvarna individualna potrošnja po stanovniku prema standardu kupovne moći u istoj godini iznosila 42% prosjeka EU. 

Bosna i Hercegovina ima bolje pokazatelje od Albanije, dok u poređenju sa Makedonijom ima bolji omjer stvarne individualne potrošnje prema standardu kupovne moći, ali gori omjer BDP-a po stanovniku, izraženog u standardu kupovne moći.

Od zemalja iz regiona, Hrvatska prema istraživanju Eurostata ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 61 posto prosjeka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mjestu na nivou od 46 posto prosjeka EU.

Stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku prema SKM, prema prvoj procjeni među zemljama članicama, kretala se između 45 posto ispod prosjeka EU u Bugarskoj i 30 posto iznad prosjeka EU u Luksemburgu.

Iako se BDP po stanovniku često koristi kao indikator nivoa blagostanja u zemljama, on nije jedini takav indikator. Alternativni indikator blagostanja koji bolje odražava stanje u domaćinstvima je stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku.

Standard kupovne moći (SKM) je jedinica vještačke valute koja eliminira razlike u nivoima cijena među zemljama. Na taj način jedan SKM kupuje istu količinu robe i usluga u svim zemljama.

Ova jedinica omogućava smisleno poređenje obima ekonomskih indikatora kroz zemlje.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci