Bosanska Krupa: projektom do kreiranja 76 novih radnih mjesta

Bosanska Krupa: projektom do kreiranja 76 novih radnih mjesta

U protekle dvije godine Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar intenzivno su radili na poboljšanju fizičke infrastrukture za poduzetnike kao i uspostavi usluga za podršku rastu preduzeća. U navedenom periodu podržano je više od 10 firmi.

Aktivnosti su doprinijele boljim uslovima poslovanja i kreiranju novih radnih mjesta, a vrijednost ovih investicija je iznosila preko 500.000 KM. Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar nastavljaju pružati tehničku i finansijsku podršku firmama iz općine Bosanska Krupa u procesu njihovog rasta i razvoja.

Uspješna i efikasna saradnja ovih partnera je nastavljena kroz sprovedbu veoma značajnog razvojnog projekta u općini Bosanska Krupa. Naime, u junu 2017. godine je započela implementacija projekta “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa” koji se realizira u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji finansira Europska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Ukupna vrijednost projekta je 466.070 KM, a sredstva za ovaj projekat su osigurali EU, Međunarodna organizacija rada (ILO), Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar. Implementiraju ga Općina Bosanska Krupa, PLOD Centar, MSŠ “Safet Krupić“ Bosanska Krupa, Služba za zapošljavanje USK, te 5 firmi partnera koji su zajedno definirali potrebe lokalnog tržišta i koji rade na jačanju konkurentnosti radne snage: ZAH, Bosankar, Krupa Kabine, ACMA Group i Novi Most d.o.o.

Projekat će uspostaviti sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ), unapređenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu, te sprovođenje programa edukacije za 80 nezaposlenih lica od kojih će 76 biti zaposleno.

Uspostavom ovog sistema te redovnim odgovaranjem na potrebe firmi koristeći resurse obrazovne ustanove MSŠ „Safet Krupić“ i Općine Bosanska Krupa stvorit će se održivi mehanizam koji će usklađivati ponudu i potražnju na tržištu rada u sektoru metala u općini Bosanska Krupa.

Inače, Bosanska Krupa bilježi kontinuiran rast zaposlenosti, što poseban značaj ima u svakom smislu, naročito ako se ima u vidu činjenica da su nova radna mjesta kreirana uglavnom u prerađivačkom, odnosno u privatnom sektoru, te da postoji potreba za novo zapošljavanje specifičnih profila u metalnoj industriji na čemu će se i raditi kroz pomenuti projekat.

U saradnji sa PLOD Centrom i privrednicima, Općina je krajem 2016. godine uspješno završila i implementaciju projekta „Unapređenje Poslovne zone Pilana“, koji su finansirali švicarska vlada, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, te Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. U okviru projekta je obučeno i certificirano 30 zavarivača, shodno potrebama koje su zajednički definisala preduzeća, Općina i PLOD, unaprijeđena je postojeća saradnja sa privatnim sektorom, kao i mehanizmi komunikacije između javnog, privatnog i NVO sektora.

Kroz novoodobreni projekat koji podržavaju EU i ILO ova saradnja će se nastaviti sa privatnim sektorom, kao i školom, NVO sektorom i Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta USK, te će sistematično utjecati na stvaranje onog kadra koji je metalnom sektoru u Bosanskoj Krupi potreban za daljnji rast.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci