Bilbordi – najprofitabilniji način outdoor oglašavanja

Bilbordi – najprofitabilniji način outdoor oglašavanja

“Razmišljajte kao čovjek od akcije, djelujte kao čovjek od misli“, reče jednom davno filozof Henri Bergson. Upravo se u biznisu akcija ogleda kroz reklame na osnovu kojih proizvodi jedne kompanije postaju konkurentni na tržištu. Različiti su načini oglašavanja od plakata, reklama u medijima, web aplikacija i banera do bilborda koji su sve popularniji kako u svijetu tako i u BiH.

Jumbo plakati ili bilbordi su provjeren način outdoor oglašavanja. Prvi put su se pojavili 1860. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Od tada do danas je ostvaren ogroman napredak u oglašavanju, koji je dosegao rang industrijske proizvodnje. Plakati su se nekad ručno izrađivali, a danas je sve kompjuterska obrada, pa tako imamo i trodimenzionalne digitalne grafike. Nužno je naglasiti da se bilbordi najčešće koriste za kampanje kojima se želi postići veća teritorijalna pokrivenost, kao i  duža prisutnost poruke. Ova vrsta plakata se postavlja pored  magistralnih puteva, cesta, na autobuskim stajalištima kao i na svim slobodnim površinama koje su frekventne. Poenta je da se postigne što veći, upečatljiviji i funkcionalniji reklamni plakat koji će ostati u pamćenju potencijalnog kupca. Marketinški stručnjaci procjenjuju da ništa nije tako efektno kao plakati koji okružuju potrošače, jer je dokazano da je postignuta veća prodaja onih proizvoda koji su konstantno prisutni na plakatima.

Ako želite postaviti bilbord u BiH, pripremite se na … građevinsku dozvolu !?

Osigurati prisutnost velikog broja jumbo plakata nije jednostavno kao što izgleda, jer osim što je finansijski trošak, potrebne su i građevinske dozvole kao i saglasnost vlasnika. Ako želite postaviti plakat na određenu površinu, koja je već u privatnom vlasništvu, onda Vam treba saglasnost. U BiH postavljanje jumbo plakata ulazi u okvir Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, a postoje i određena pravila za postavljanje bilborda.

Planiranje izgradnje bilo kakve vrste objekta ili konstrukcije za bilborde u Federaciji mora biti usklađeno sa posebnim propisima iz oblasti zaštite okoliša, kulturno–historijskog, graditeljskog i prirodnog naslijeđa, tla, zraka, šuma, voda, te zaštite  turističkih, namjenskih i sigurnosnih objekata i njihove infrastrukture. Upravo je zbog većeg broja bilborda u sezoni političkih izbora bilo pritužbi građana, jer je takav omjer plakata doprinio narušavanju estetskog izgleda onih mjesta na kojim su postavljeni. S druge strane, treba istaći da od bilborda postavljenih na fasade stambenih zgrada koristi imaju i stanari, jer ako pristanu na postavljanje plakata u zamjenu dobivaju određenu finansijsku naknadu.

Što se tiče postavljanja bilborda, možemo reći da BiH prati trendove tog tipa kako u dizajnerskoj izradi tako i kvantitativno. Samo u Sarajevu na svakih 10 m na frekventnim dionicama imate po jedan bilbord. Važno je istaći velika finansijska ulaganja u ovakvu vrstu oglašavanja jer je efekat itekako primjetan.

Koliko košta postavljanje bilborda?

Cijene prilikom izrade zavise od mnogih faktora, prije svega od dimenzija, vrste papira, svjetlosnih efekata, dizajna kao i od kompleksnosti kreacije kakvu poslodavac želi. Kada govorimo o našem tržištu, sarajevska kompanija EuroplakatBH d.o.o. na svojoj oficijelnoj stranici nudi cijene svog asortimana, od idejnih rješenja, štampe do konačnog oglašavanja. SuperBoard koji zauzima do 50m2 u Kantonu Sarajevo košta 3.000 KM, a zakup prostora je 600 KM u trajanju do 4 sedmice.

U nastavku Vam donosimo prikaz cijena nekih mogućih dimenzija za oglašavanje.

cjenovnik

 

U susjednoj Hrvatskoj cijene su nešto drugačije od našeg tržišta, pa tako na stranici kompanije Epamedia multiboard dimenzija 2016 cm X 238 cm košta 450 eura i u trajanju je od 14 dana. Naravno, ovdje smo uzeli samo jedan segment i ne može se precizirati stanje na tržištu jer cijene zavise od onoga šta kupac želi da postigne.

U svakom slučaju, kada je riječ o bilbordima, dobro kotiramo kvalitetom, dizajnom, ali i kvantitetom. Dovoljno je da se osvrnemo oko sebe i shvatit ćemo da je oglašavanje itekako unosan posao.

 

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci