BiH treba iskoristiti potencijal za razvoj tehnologija za zaštitu okoliša

BiH treba iskoristiti potencijal za razvoj tehnologija za zaštitu okoliša

Austrija kroz svoj ekstremno visok inovativni potencijal spada u vodeće nacije u oblasti tehnologija za zaštitu okoliša. Zahvaljujući uspjehu ‘zelene tehnologije’ austrijske kompanije su kako u cijelom svijetu, tako i u BiH, na dobrom glasu, istaknuto je danas na otvaranju Austria Showcase na temu “Tehnologije za zaštitu okoliša” koji je održan u organizaciji Ureda trgovinskog savjetnika Veleposlanstva Austrije u BiH.

Kako firme tako i istraživački centri mogu iskazati najviši i najpouzdaniji stepen Know-how u oblastima održive gradnje, tretmana otpada, inovativnih energetskih rješenja te efikasnosti resursa.

”Ukupan promet austrijskih kompanija, koje se bave tehnologijama za zaštitu okoliša danas doseže sumu od 8 milijardi eura, ne računajući promet koje ostvare firme, koje se bave uslugama”, istaknuto je Philippe Kupfer, trgovinski savjetnik Veleposlanstva Austrije u BiH.

Dodao je da je ova gospodarska grana u Austriji orijentirana na istraživanja i inovacije. Naime, 79 post kompanija navodi da se kod njihovih inovacija radi o absolutnim novinama na austrijskom tržištu, a 66 posto to tvrdi za svjetsko tržište.

Kupfer je naglasio da BiH ima veliki potencijal kada je riječ o tehnologiji za zaštitu okoliša te da je ovoj oblasti potrebno dati priliku za dalji razvoj.

Naveo je da zdrava životna sredina traži i visoka ulaganja te istaknuo da mu je drago da su danas tu i strane financijske institucija kako bi se vidjelo koje su mogućnosti za financiranja ovih projekta. No, naglašava da su za dalji razvoj i implementaciju rješenja iz oblasti okolišne tehnike i zaštite životne sredine ključne domaće institucije koje se bave ovom oblasti.

Veleposalnik Austirije u BiH Martin Pammer je istaknuo da BiH može profitirati od iskustva austrijskih kompanija koje su veoma uspješne u ovoj oblasti. Dodao je da Austrija već dugo orjentirana na energetsku efikasnost kao što je izgradnja objekata kao što su pasivne kuće koje štede energiju i brojni drugi projekti te da bi i BiH trebala krenuti tim pravcem.

Istaknuo je da bi i BiH mogla imati šansu za razvoj u ovoj oblasti te naglasio da se gospodarski razvoj moguć ako postoji rast izvoza.

Naveo je da u Austriji postoji institucija kao što je Fond za borbu protiv klimatskih promjena koji daje oko 1,1 milijardu eura za projekte koje imaju za cilj razvoj energetske efikasnosti i zaštitu okoliša.

Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, je istaknuo da Austrija jedan od najznačajnijih investitora kao i vanjskotrgovinskih partnera BiH. Naveo je da je zašita okoliša jedan od najznačajnijih sektora za našu zemlju te da postoji težnja da se zaštita okoliša podigne na jedna viši nivo. Imamo čiste rijeke, čisti okoliš ali postoji isto tako neuređenih oblasti kao što su upravljanje deponijama i dr.

To su oblasti u kojima ćemo u budućem razdoblju morati više raditi, naveo je Egerlić. Na današnjem skupu predstavnici međunarodnih financijskih institucija su istaknuli da oni već imaju linije koje su namijenjene financiranju projekata razvoja novih tenologija za zašitu životne sredine, ali navode da je često problem, osobito u lokalnim zajednicama,da su one često prezadužene i ne mogu uzimati nova kreditna sredstva.

Što se tiče enitetskih fondova njihovi predstavnici su istaknuli da se u Federaciji financiranje ovih projekata fokusira na dodjelu grant sredstava kao i putem revolving fonda, a iz RS-a su najavili povećanje sredstava Fonda za ove svrhe.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci