Asocijacija studenata arhitekture raspisuje konkurs za grafičko oblikovanje znaka i logotipa

Asocijacija studenata arhitekture raspisuje konkurs za grafičko oblikovanje znaka i logotipa

Asocijacija studenata arhitekture (Univerzitet u Sarajevu) raspisuje javni konkurs za grafičko oblikovanje znaka i logotipa.

Svrha konkursa je dobivanje kvalitetnog, komunikativnog i stručno projektiranog znaka i logotipa objekta So.ba Propaganda s ciljem kreiranja kompletnog vizuelnog identiteta. Znak i logotip moraju biti pogodni za aplikaciju na sva savremena sredstva poslovne i vizuelne komunikacije.

Rok za prijavu na konkurs je 02. 02. 2018 – 09. 02. 2018. godine.

Sva pitanja vezana za konkurs mogu se postaviti elektronskim putem, slanjem upita na afs.asocijacija@live.com od 09. 02. 2018. do 16. 02. 2018. godine. Odgovori na pitanja poslat će se na adrese onih koji su pitanja postavili.

Rok za slanje radova je 16. 02. 2018 –  23. 02. 2018. godine. Radovi pristigli nakon naznačenog roka neće biti razmatrani.

Svi učesnici konkursa, članovi komisije i svi drugi koji su poslovno vezani za realizaciju konkursa obavezni su čuvati tajnost svih podataka i informacija vezanih za ovaj konkurs.

Prijaviti se možete ovdje.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci