Alkaloid – pozitivni finansijski rezultati u periodu januar – septembar 2017.

Alkaloid – pozitivni finansijski rezultati u periodu januar – septembar 2017.

Alkaloid je zabilježio povećanje konsolidovane prodaje za 8%, povećanje konsolidovanog neto profita za 9% i prodaju u Velikoj Britaniji od 2,8 milion eura u periodu januar – septembar 2017.

Alkaloid AD Skopje je ostvario pozitivne finansijske rezultate u periodu januar – septembar 2017. godine, pokazuje nerevidirana pojedinačna i nerevidirana konsolidovana bilansa uspjeha.

U periodu januar – septembar ukupna konsolidovana prodaja je iznosila 107,9 miliona eura što predstavlja povećanje za 8% u odnosu na isti period prošle godine.

Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu je porasla za 6%, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije povećan za 9%. Od ukupne konsolidovane prodaje 39% je realizirano na domaćem tržištu, a 61% na inostranim tržištima.

Analiza po regijama pokazuje da se od ukupne konsolidovane prodaje u zemljama jugoistočne Europe realiziralo 32%, u Rusiji i zemljama nezavisnih država 7%, 21% je ostvareno u zemljama zapadne Europe (EU i EFTA), dok je na ostalim tržištima ostvareno 1% od ukupne konsolidovane prodaje.

Značajan porast je zabilježen u Velikoj Britaniji, gdje je ostvarena prodaja od 2,8 miliona eura, što predstavlja povećanje od 15 puta i u Mađarskoj, gdje prodaja iznosi 0,4 miliona eura, što predstavlja povećanje od 10 puta u odnosu na isti period prošle godine.

Porast prodaje je, također, zabilježen na slijedećim izvoznim tržištima: Hrvatska – 9%, Rumunija – 69%, Slovenija – 13%, Rusija – 5%, Ukrajina – 36%, Crna Gora – 10%, itd.

Analiza ukupne konsolidovane prodaje po vrsti proizvoda pokazuje da najbolju prodaju ostvaruju proizvodi iz segmenta farmacije sa 84%, gdje na OTC lijekove otpada 21%, na lijekove za kardiovaskularna oboljenja 17%, na antibiotike 13%, na lijekove za neurološka oboljenja 13%, itd.

Sektor hemije, kozmetike i bilja u ukupnoj konsolidovanoj prodaji učestvuje sa 16%, tačnije hemija sa 3%, kozmetika sa 10% i bilje sa 3%.

Konsolidovana dobit, prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), iznosi 16,5 miliona eura i povećana je za 11%, dok je konsolidovani neto profit, koji iznosi 9 miliona eura, povećan za 9%.

Ukupna ulaganja ove kompanije u dugoročna sredstva za period januar – septembar 2017. godine iznose 8,4 miliona eura.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci