Aktuelno:
Alkaloid ostvario konsolidovanu dobit od 10,9 miliona eura

Alkaloid ostvario konsolidovanu dobit od 10,9 miliona eura

Alkaloid je zabilježio povećanje konsolidovane prodaje za 9%, povećanje konsolidovanog neto profita za 11% te prodaju u Velikoj Britaniji od 2,1 milion eura u periodu januar – juni 2017.

Alkaloid AD Skopje je ostvario pozitivne finansijske rezultate u periodu januar – juni 2017, pokazuje nerevidirana pojedinačna i nerevidirana konsolidovana bilansa uspjeha.

U periodu januar – juni ukupna konsolidovana prodaja je iznosila 73,9 miliona eura što predstavlja povećanje za 9% u odnosu na isti period prošle godine.

Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu je porasla za 7%, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije povećan za 10%. Od ukupne konsolidovane prodaje 39% realizirano je na domaćem tržištu, a 61% na inostranim tržištima.

Analiza po regijama pokazuje da se od ukupne konsolidovane prodaje u zemljama jugoistočne Europe realiziralo 32%, u Rusiji i Zemljama nezavisnih država 7%, 21% je ostvareno u zemljama zapadne Europe (EU i EFTA), dok je na ostalim tržištima ostvareno 1% od ukupne konsolidovane prodaje.

Značajan porast je zabilježen u Velikoj Britaniji, gdje je ostvarena prodaja od 2,1 milion eura i u Mađarskoj, gdje prodaja iznosi 0,2 miliona eura – što za oba tržišta znači povećanje od 18 puta u odnosu na isti period prošle godine. Porast prodaje je, također, zabilježen na slijedećim izvoznim tržištima: Rusija – 24%, Rumunija – 52%, Slovenija – 24%, Ukrajina – 33%, Crna Gora – 17% itd.

Analiza ukupne konsolidovane prodaje po vrsti proizvoda pokazuje da najbolju prodaju ostvaruju proizvodi iz segmenta farmacije sa 84%, gdje na OTC lijekove otpada 21%, na lijekove za kardiovaskularna oboljenja 16%, na antibiotike 14%, na lijekove za neurološka oboljenja 13%, itd.

Sektor hemije, kozmetike i bilja u ukupnoj konsolidovanoj prodaji učestvuje sa 16%, tačnije hemija sa 3%, kozmetika sa 10% i bilje sa 3%.

Konsolidovana dobit, prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), iznosi 10,9 miliona eura i povećana je za 12%, dok je konsolidovani neto profit, koji iznosi 5,9 miliona eura, povećan za 11%.

Ukupna ulaganja ove kompanije u dugoročna sredstva za period januar – juni 2017. godine iznose 5,3 miliona eura.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci