2,3 miliona KM za povezivanje Bihaća i Sarajeva Talgo vozom

2,3 miliona KM za povezivanje Bihaća i Sarajeva Talgo vozom

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru utvrdila:

Nacrt zakona o elektroničkom potpisu FBiH, koji uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu elektroničkog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama.

Prijedlog zakon o stečaju, koji omogućava blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje trajanja i smanjenje troškova stečajnog postupka.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo finansija da prilikom izrade prijedloga izmjena i dopuna budžeta FBiH za 2017. godinu planiraju sredstva od 2.300.000 KM potrebnih za ovaj projekat. Njegovim okončanjem bi bili stvoreni uslovi za uvođenje putničke linije Sarajevo – Bihać i to Talgo garniturom koja već sada dolazi do Banje Luke.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o potrebi izdvajanja sredstava za organiziranje Europskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala EYOF 2019. Za tu svrhu je izdvojeno 300.000 KM.

Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje je uputila prijedlog za oslobađanje JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine na dizel gorivo koje se koristi za pogon šinskih vozila u 2018. godini. Riječ je o količini od 3.322.040 litara.

L.Đ

O autoru

Srodni članci