11 država koje nude jednake mogućnosti za žene u biznisu

11 država koje nude jednake mogućnosti za žene u biznisu

Uprkos brojnim borbama za ravnopravnost spolova u poslovnom svijetu, stanje se nije značajno promijenilo. Plaće nisu iste muškarcima i ženama u mnogim dijelovima svijeta, no ipak postoje države u kojima je najveća stopa žena na rukovodećim položajima.

Još uvijek vlada uvjerenje da su muškarci dominantni i da stvari bolje funkcionišu pod njihovim nadzorom. Statistika pokazuje da je broj žena koje ostvaruju vrhunske rezultate sve veći u svijetu. Činjenica je da je ženama teško doći do pozicije koju zaslužuju zahvaljujući svojim sposobnostima, ali je ipak moguće.

U nastavku Vam donosimo kratki pregled 11 država u kojima je najveća stopa žena na rukovodećim položajima, a ujedno ovo su i države koje su najpogodnije za razvoj ženskog poduzetništva.

11. Kraljevina Butan (27% žena na rukovodećim položajima)

U Kraljevini Butan žene još uvijek pokušavaju dobiti jednaka prava u svim sferama društva, no došlo je do značajnog razvoja u njihovom sudjelovanju u biznisu. Postoje mnoge kompanije kojima upravljaju žene, a cilj im je jačanje pozicije žena u Butanu.

10. Makedonija (27% žena na rukovodećim položajima)

Makedonija ima 27% žena na rukovodećim pozicijama. Irena Chaushevska, CEO Newman Business Accelerator, jedna je od žena koja je vrijedna spomena. Njena kompanija igra važnu ulogu u promjeni poduzetničke scene u Makedoniji jer pruža podršku talentima i podržava inicijative žena poduzetnica. Mnoge druge makedonske kompanije sada nude i brigu o djeci, jer se počelo gledati na zaposlene žene i njihove postignute rezultate. Uspostavljanje angažmana oko djece zaposlenih majki pokazuje da je kompanijama stalo da zadrže radnice i da im obezbijede napredovanje u poslovnom svijetu.

9. Moldavija (27% žena na rukovodećim položajima)

Vlada Moldavije priznaje važnost žena u ekonomskom razvoju zemlje. Mnoge žene su dokazale svoje sposobnosti na radnom mjestu, a poslodavci su to prepoznali i omogućili im napredak što u konačnici osigurava i bolju poziciju kompanija.  Među uspješnim ženama poduzetnicama Moldavije su gospođa Silvia Radu iz Union Fenosa Moldavije i gospođa Liudmila Climoc iz kompanije  Orange Moldavije. S druge strane, još uvijek nedostaje poticaja za žensko poduzetništvo kako bi ostvarile svoje potencijale.

8. Namibija (27% žena na rukovodećim položajima)

U Namibiji, Standard Banka ima žene na mnogim rukovodećim pozicijama. Tu su i brojne druge kompanije poput Mergence gdje su na poziciji menadžera žene. Dugo vremena su žene u ovom području bile diskriminirane i na marginama bez prava na bilo kakvo odlučivanje. Danas je stanje značajno bolje i 27% žena je na rukovodećim pozicijama, što je impresivno. Jedne od najznačajnijih poslovnih žena Namibije su Marta Namundjebo-Tilahun, Theo Namases i Sara Naanda.

7. Madagaskar (28% žena na rukovodećim položajima)

Jedan od najvećih otoka na svijetu dugo je živio u izolaciji od ostatka svijeta. Madagaskar je sada u fazi razvoja, a žene zauzimaju 28% vodećih funkcija u poslovnom svijetu. Brojni problemi sa kojima su se suočavali uspješno su prevaziđeni zahvaljujući sposobnosti žena. Program (YWLP) je inicijativa koja podržava žene poduzetnice na Madagaskaru.

6. Kirgistan (29% žena na rukovodećim položajima)

Kirgistan koji je smješten u srednjoj Aziji jedan je od rijetkih koji gotovo jednako tretira žene i muškarce na radnom mjestu. Žene su u Kirgistanu na visokim pozicijama kako u politici na pozicijama ministara tako i u biznisu na pozicijama šefova i menadžera. Vlada Kirgistana radi na jačanju pozicije žene u poslovnom svijetu kako bi se omogućio ekonomski razvoj države. Jedna od značajnih žena u Kirgistanu je Olga Vidisheva, direktorica e-commerce platforme Shoptiques.

5. Mijanmar (30% žena na rukovodećim položajima)

U Mijanmaru zastupljenost žena na visokim pozicijama iznosi 30%. Neke od najboljih menadžera u Mijanmaru su: Ma Pho Phyu (Myanmar Real Estate Deals), Luu Luu (Rich Gens), Nang Kalyar (Win of Asia Fame Media Group), Phyu Phyu Tin (Monsoon Restaurant), Su Su Tin (Annam Myanmar Company).

4. Latvija (32% žena na rukovodećim položajima)

U Latviji ima više žena poduzetnica nego u ostatku Europe. Za žene koje žele da izgrade svoju karijeru, Latvija je najpovoljnija zemlja jer omogućava brojne pogodnosti i zaštitu prava žena na radnom mjestu. U Latviji možete vidjeti žene na visokim pozicijama. Kompanije u Latviji neće zamijeniti ženu radnicu koja je uzela porodiljski dopust u trajanju od jedne godine.

3. Gruzija (32% žena na rukovodećim položajima)

Mala zemlja koja se nalazi na području Azije i Europe predstavlja nadu za žene poduzetnice širom svijeta. Kako bi se poboljšao položaj žena i osigurala ekonomska nezavisnost države, vlada i civilno društvo su poduzeli korake. Gruzijska vlada je proglasila 2015. godinu kao “Godinu žena“.  S druge strane, iako je udio žena u biznisu 32%, njihovo sudjelovanje u politici je vrlo nisko.

2. Bjelorusija (33% žena na rukovodećim položajima)

Deklaracija Millennium je u Bjelorusiji uspostavljena 2000. godine kako bi se otklonila diskriminatorska praksa na radnom mjestu. Bjelorusija je započela ekonomsko osnaživanje direktnim učešćem žena u biznisu. Od 2000. godine do danas udio žena na rukovodećim pozicijama je 33%, zahvaljujući čemu je Bjelorusija na drugom mjestu po stopi zastupljenosti žena na poziciji menadžera. Interesantan je podatak i da je 60% žena vlasnik vlastite kompanije. U Bjelorusiji se sada najveći fokus stavlja na to da se ne odvajaju žene i muškarci u određenim sektorima i da se omogući fleksibilnost zaposlenim ženama koje imaju svoju djecu.

1. Mongolija (36% žena na rukovodećim položajima)

Ko bi mogao i zamisliti da mala nacija koja se tradicionalno povezuje sa nomadskim stočarstvom ima najviši nivo zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama. Postotak od 36 pozicionira ovu državu na broj jedan zemalja koje su najpogodnije za razvoj ženskog poduzetništva. Važno je istaći da u Mongoliji od 1921. godine traju borbe žena kako bi omogućile ravnopravan položaj sa muškarcima. Prema nedavnom izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma, narod Mongolije pruža najveću podršku zaposlenim ženama u Aziji.

Izvor: www.worldatlas.com

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci